Udvidet jobprofil

Leder for nyt videnscenter for psykoterapi.

Baggrund

Nektar Fonden af 2021, som er en almennyttig og erhvervsdrivende fond, har til formål at understøtte den professionelle psykoterapi og psykoterapeutisk praksis, har besluttet at etablere et videnscenter for psykoterapi. 

Ambitionen er at skabe et fagligt fyrtårn, som kan blive det naturlige omdrejningspunkt for relevant national såvel som international viden om psykoterapi. 

Leder for det nye videnscenter får en central rolle i etableringen og udviklingen af centret, og dermed en unik mulighed for at bidrage til både at udvikle psykoterapien og sætte psykoterapien på dagsordenen. 
Leder for videnscenter refererer til Nektar Fonden af 2021’s bestyrelse. Videnscenter får lokalefællesskab og samarbejder med Dansk Psykoterapeutforening. 

Om Videnscentret

Det nye videnscenter vil have et bredt formål for sit virke, men selve kernen i videnscentrets arbejde er at bidrage til dels med at understøtte psykoterapeuters faglighed og faglige udvikling, og dels at udbrede kendskabet til psykoterapi.

Centralt i videnscentrets arbejde vil være indsamling, systematisering, bearbejdning samt formidling af relevant viden i form af forskning, undersøgelser, best practices og lignende fra ind- og udland med henblik på at kunne omsætte og formidle dette til psykoterapeuter samt være med til at udbrede kendskabet til faget og fagligheden.

Det er ydermere tanken, at der vil være en række fælles projekter med Dansk Psykoterapeutforening. Perspektivet med videnscentret og samarbejdet med foreningen er at skabe mest mulig synergi med henblik på at styrke fagligheden og anerkendelsen af faget mest muligt.

Det vil derudover være en væsentlig opgave for leder for videnscentret at udarbejde en konkret plan for etablerings- og opstartsfasen i dialog og samarbejde med fondsbestyrelsen, herunder hvilke medarbejderprofiler der bør tilknyttes.  

Leder for videnscentret

Ansvarsområderne vil være knyttet til:

 • Opbygning af videnscenteret 
 • Videnscentrets ansigt udadtil
 • Strategi og implementering, samt bidrage til vidensarbejdet
 • Økonomi- og ressourcestyring
 • Samarbejdet med fondens bestyrelse samt samarbejde og koordinering med Dansk Psykoterapeutforening
 • Personaleledelse

I takt med centrets udvikling vil ansvarsområder og opgaver forandre sig og derfor skal lederen kunne mestre både at skrive på den kommende strategi og samtidig have fingrene nede i det konkrete arbejde.  


Faglige kompetencer og personlige egenskaber

Du er en udadvendt netværker, der er nysgerrig på områdets vegne og evner, at se muligheder fremfor begrænsninger. 

Derudover er du initiativrig, evner at sætte en strategisk retning og finder glæde ved af at være med til at opbygge noget nyt og unikt, og du formår at håndtere udfordringer på egen hånd såvel som i samarbejde med andre. 

Derudover har du:

 • En empatisk og inkluderende ledelsesstil og -erfaring, der sikrer, at medarbejdernes kompetencer og viden omsættes til konkrete resultater
 • Solid og indgående erfaring ift. at arbejde med at indsamle, bearbejde og omsætte viden til specifikke målgrupper, gerne fra en tænketank, videnscenter eller lignende
 • Stærke analytiske kompetencer og erfaring mht. at arbejde systematisk, herunder også med metoder og teoretiske tilgange, uden at miste overblikket
 • Betydelige kommunikative og formidlingsmæssige kompetencer
 • Kompetencer mht. samarbejde og dialog internt samt eksternt

Erfaring fra arbejdet i en organisation eller erfaring indenfor social- eller sundhedsområdet vil være en fordel.

Af uddannelsesmæssig baggrund forventes en længerevarende videregående uddannelse eller tilsvarende.

Vi tilbyder

Som leder af videnscentret får du en enestående mulighed for at være med til at bygge et helt nyt videnscenter op fra bunden og være med til at skabe øget kendskab til, og anerkendelse af psykoterapien i Danmark.

Sammen med videnscentrets kommende medarbejdere, samt Dansk Psykoterapeutforenings sekretariat, er du en del af en mindre arbejdsplads i det indre København præget af en uhøjtidelig og dedikeret kultur med et godt kollegialt fællesskab.

Forventet ansættelse d. 1. november 2022 eller snarest derefter.

Løn og øvrige ansættelsesvilkår forhandles individuelt. 

Yderligere oplysninger

Formand for Nektar Fonden af 2021’s bestyrelse, Erik Wasli, på 30 95 06 71 eller ew@nektarfondenaf2021.dk

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist er d. 12. august 2022. 

Ansøgningen og cv sendes til formanden for Nektar Fonden af 2021 Erik Wasli på mailadresse: ew@nektarfondenaf2021.dk