Nektar Fondens historie

Nektarfonden af 2021 er stiftet af Henning Jørgensen

Henning fandt, at livet havde behandlet ham godt, ikke mindst økonomisk og det ville han gerne give tilbage. Derfor tog han i starten af 2021 initiativet til at oprette en erhvervsdrivende fond, som har fået navnet “Nektar Fonden af 2021”

Det er hensigten med denne fond, at den skal understøtte den professionelle psykoterapi og psykoterapeutisk praksis i Danmark.


Baggrund for fondens etablering

Fondens stifter, med reel ejer Henning Jørgensen, har gjort sig nogle oprindelige overvejelser om brug af psykoterapi som hjælp til mennesker.

Dele af disse tanker er gengivet nedenfor:

Depression og angst er diagnoser og symptomer på nogle traumer/følelsesmæssige ubalancer, som kan dæmpes med psykofarmaka. Dette kan være nødvendigt i svære tilfælde,
og med bivirkninger.
Forskning peger på at den bedste bivirkningsfri behandling er psykoterapi med fokus på de årsager, der har skabt ubalance i følelserne. Behandling med medicin er passiv behandling, som kan lægge låg på følelserne.
Selv at tage ansvar, er at få de følelsespåvirkninger som har skabt ubalancen/diagnosen, frem i lyset. Psykoterapi er en effektiv behandlingsform til det brug. Jeg vil bl.a. lave et psykoterapeutisk behandlingscenter, som et tilbud til de mennesker, som hellere vil bearbejde deres traumer og udvikle deres følelser, end at tage medicin, eller at gøre ingenting og leve med nedsat livskvalitet. Psykoterapi er autentisk og biologisk procesorienteret behandling, hvor terapeuten i nærværende kontakt og samarbejde med klienten sætter fokus på årsag til ubalancen/traumet/symptomet. De former for psykoterapi som jeg går ind for, har som mål at hjælpe klienten med at få dybere kontakt med de følelser, som er i ubalance og støtter med at få sat ord og forløsning på dem.
Professionel psykoterapi og psykoterapeutisk praksis er karakteriseret ved psykoterapeutens intentionelle anvendelse af kliniske metoder og interpersonelle forhold, baseret på etablerede psykologiske principper, faglig ekspertise og forskning. Psykoterapien skal hjælpe folk med at ændre personlige mønstre i retning af heling, livskvalitet og personlig modning.
Psykoterapeutiske interventioner tilpasses klientens problemstilling, livssituation, livshistorie, relationelle aspekter og samfundets påvirkning. Psykoterapeutiske interventioner sigter på at give både symptom lindring, problemløsning og personlighedsudvikling. 

Personlighedsudvikling sigter på at mindske risikoen for fremtidige symptomer, at forbedre livskvalitet og relationskompetencer, samt at øge sandsynligheden for at træffe sunde livsvalg. 

Psykoterapeutisk arbejde kan bl.a. omfatte følgende: 

Forebyggelse og behandling af psykosociale og psykosomatiske lidelser. Hjælp til mennesker med at ændre uhensigtsmæssige tanke- adfærdsmønstre i retning mod øget livskvalitet og personlig modning og integritet. Hjælp til mennesker til at træffe sunde livsvalg. Støtte til mennesker i kriser og svære livssituationer. 

Den professionelle psykoterapeutiske praksis bygger på professionens etiske grundsyn, anvendelse af tilgængelig forskning, arbejde i det mellemmenneskelige felt, og faglig ekspertise i form af minimum grunduddannelse på bachelorniveau, 3 års erhvervserfaring, og en 4-årig psykoterapeutisk efteruddannelse. 


Fondens formål 

Fonden skal som almennyttig fond overordnet tjene et almennyttigt formål med henblik på at højne danskernes mentale sundhed. Dette skal ske ved almennyttigt at arbejde med fremme af forebyggelse og behandling af psykosociale eller psykosomatiske lidelser og at hjælpe danskerne med symptomlindring, problemløsning og personlighedsudvikling og med at opnå forbedret livskvalitet. 

Fondens formål er at understøtte den professionelle psykoterapi og psykoterapeutisk praksis som defineret af Dansk Psykoterapeutforening eller af tilsvarende professionelle organisationer efter bestyrelsens skøn. 

Fondens formål søges opnået ved de 4 nedenfor anførte aktiviteter: 

  • Etablering af videnscenter for psykoterapi. Hensigten er at understøtte videnindsamling i psykoterapi, eksternt og internt, herunder ved inddragelse af internationale forskningsresultater. Hensigten er at opsamle, systematisere og udbygge forskningsbaseret viden for psykoterapeuter. Hensigten er herudover at gøre sådan viden tilgængelig for dels psykoterapeuter, dels for offentligheden.
  • Etablering af behandlingssteder for psykoterapi. Behandlingssteder til gavn for mennesker med behov for psykoterapeutisk behandling, til forebyggelse og hjælp til mennesker med traumer, i kriser, i svære livssituationer, med følelser i ubalance og andre behov. 
  • At understøtte professionel og målrettet forskning i psykoterapi. Dette kan være ved etablering af egen forskningsenheder, eller ved at yde støtte til organisationer, institutter, læreanstalter eller enkeltpersoner, som skal forestå forskning i relevante psykoterapeutiske emner.
  • Støtte til eller etablering af andre aktiviteter indenfor psykoterapien i Danmark.


Støtte til de anførte formål kan ydes såvel i form af aktiviteter i Fondens eget regi som i form af udlodninger, lån eller på anden vis til relevante modtagere. 


Fondens bestyrelse

Fondens bestyrelse består af fem medlemmer
der tilsammen besidder en bred vifte af kompetencer.

Erik Wasli

Formand

Henrik Hornsleth

Pia Clementsen

Alfred  Sköld

Kresten Kay